Bestyrelsen

 

Bestyrelsen:

Funktion:

Ansvarsområder:

1.juli_2011_036_1

Formand

Anders Vernersen

Tlf: 40 73 01 57

Mail: formand@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesmøder
 • kontraktlige forhold
 • presse og ekstern kommunikation
Per Mikkelsen

Næstformand

Per Mikkelsen

Tlf: 41 72 49 83

Mail: naestformand@lystfiskeriforeningen.dk

 • reglement
april 2016 022

Kasserer

Ole Clemens Petersen

Tlf: 25 75 32 33                          

Mail: kasserer@lystfiskeriforeningen.dk

 • regnskab
 • bogholderiet
 • ind- og udmeldelse
 • medlemskartotek
 • LF-nøgler
1.juli_2011_049

Sekretær

Per Ekstrøm

Tlf. 30 60 41 48

Mail: hjemmeside@lystfiskeriforeningen.dk

 • bestyrelsesprotokolen
 • referater
 • hjemmesiden
1.juli_2011_053

Overinspektør

Henrik Bahrenscheer

Tlf. 50 10 12 28

Mail: overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk

 

 • både- og stationer
 • materiel
 • bådbookingen
 • ventelister til private både
1.juli_2011_040

Bestyrelsesmedlem

Signe Boes

Tlf. 21 82 33 44

Mail: LF-Tidende@lystfiskeriforeningen.dk

 •  redaktør
1.juli_2011_038

Bestyrelsesmedlem

Per B. Larsen

Tlf.  21 93 17 84

Mail: medaljefisk@lystfiskeriforeningen.dk

 •  præmiefisk
1.juli_2011_045

Bestyrelsesmedlem

Steen Lyngsø

Tlf. 22 54 81 85

Mail: miljoe@lystfiskeriforeningen.dk

 • bådudvalg
 • miljøudvalg
 • Furesøkonkurrencen

Suppleanter

Holte_2012_002

Suppleant

Jan Bjerge Jørgensen

Tlf: 30 89 73 43

Mail: janbjerge@yahoo.dk

Suppleant

Lars Francker

Tlf: 24 97 40 20

 Mail: ungdom@lystfiskeriforeningen.dk

 

 Ungdomsudvalg.

Mail til bestyrelsen: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk