Vedledning til web-booking

Brugervejledning til Bådbooking

Denne vejledning gennemgår de muligheder der er i systemet fra booking af både og overnatningspladser til rettelse af pinkode og e-mail adresse.

Det er vigtigt at du læser hele vejledningen igennem, før du begynder at bruge systemet, og hvis du har spørgsmål til systemet kan du henvende dig til sekretariatet. Det første du skal gøre er at retter din pinkode i systemet, for at gøre dette skal du følgende vejledningen i afsnittet “Hvordan opretter jeg min egen pinkode” på denne side.

Hvordan opretter jeg min egen pinkode

Der er stadig mange som taster den forkerte pinkode ind til vore web-booking system, så hvis du har problemer med at logge på systemet skal du kontakte foreningen på sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk
Der er vigtigt at du opretter din egen pinkode første gang du logger på systemet. For at rette pinkoden du får fra Bådprotokollen til din egen,

skal du gøre følgende.

 1. Start LF’s hjemmeside på adressen www.lystfiskeriforeningen.dk
 2. Vælg menupunktet “Bådbooking”.
 3. Du får nu et skærmbillede hvor du kan taste medlemsnummer og pinkode ind. Hvis det er første gang at du logger på systemet får du pinkode udleveret af båd protokollen.
 4. Tast dit medlemsnummer, uden komma f.eks. hvis dit medlemsnummer er 250,5 skal du taste 25050 i “Indtast medlemsnummer” feltet.
 5. Tast din pinkode i “Indtast pinkode” feltet.
 6. Klik på knappen “Log in”.
 7. Du får nu et nu et skærmbillede, hvor du skal klikke på knappen “E-mail adresse og pinkode”.
 8. Du kan nu indtaste din egen selvvalgte nye pinkode i felterne “Ny pinkode”. Du skal taste din pinkode to gange, pinkoden må kun være tal og skal være 4 cifre lang. Husk at pinkoden er personlig og hemmelig.
 9. Klik på “ok” knappen, og du kommer tilbage til hovedsiden.
 10. Husk altid at bruge log ud knappen når du er færdig med at bruge Bådbooking system ! Det beskytter dig imod misbrug af systemet.

Hvordan booker du en båd i LF’s Bådbooking system.

Start LF’s hjemmeside på adressen www.lystfiskeriforeningen.dk. Det er vigtigt at du altid starter Bådbooking system fra denne side, da informationer om systemet bliver offentliggjort på denne side.

 1. Vælg menupunktet “Bådbooking”.
 2. Du får nu et skærmbillede hvor du skal indtaste medlemsnummer og pinkode.
 3. Tast dit medlemsnummer som 5 cifre uden komma, f.eks. hvis dit medlemsnummer er 250,5 skal du taste 25050 i “Indtast medlemsnummer” feltet.
 4. Tast din pinkode i “Indtast pinkode” feltet (husk at pinkoden er hemmelig) og klik på knappen “Log in”.
 5. Du skal nu vælge station og måned hvor du vil booke båd. Dette gøres ved at klikke på “Rulle menuen” for henholdsvis “station” og “måned”.
 6. Når du har valgt disse, skal du klikke på den båd som du vil booke. Her efter kommer den en boks op på skærmen hvor du skal bekræfte din booking. Det er vigtigt at kontroller at det er den rigtige dato, båd og station.
 7. Klik på knappen “OK” for at booke båden eller klik på knappen “Cancel” for at fortryde bookingen. Når du trykkede “OK” oprettes bookingen, og du får et skema øverst i dit skærmbillede med information om din booking.

Hvordan sletter du en booking af en båd eller overnatningsplads i Bådbooking systemet.

 1. Start LF’s hjemmeside på adressen www.lystfiskeriforeningen.dk. Det er vigtigt at du altid starter “Bådbooking” systemet fra denne side, da informationer om systemet bliver offentliggjort på denne side.
 2. Vælg menupunktet “Bådbooking”.
 3. Du får nu et skærmbillede hvor du skal indtaste medlemsnummer og pinkode.
 4. Tast dit medlemsnummer som 5 cifre uden komma, f.eks. hvis dit medlemsnummer er 250,5 skal du taste 25050 i “Indtast medlemsnummer” feltet.
 5. Tast din pinkode i “Indtast pinkode” feltet (husk at pinkoden er hemmelig) og klik på knappen “Log in”.
 6. Nu skal du klikke på det lille røde kryds ud for den båd booking du vil slette.
 7. Hvis du vil slette overnatningspladser, skal du klikke på huset med et rødt kryds over.
 8. Hvis du har indtastet din e-mail adresse i systemet, får du automatisk en mail med informationen om den slettede booking.

E-mail med information om bookinger.

Der er mulighed for at få tilsendt en e-mail med information om de bookinger du har lavet i systemet. Du skal indtaste din e-mail adresse før dette fungerer, følg vejledningen for at indtaste din e-mail adresse.

 1. Start LF’s hjemmeside på adressen www.lystfiskeriforeningen.dk
 2. Vælg menupunktet “Båbooking”.
 3. Du får nu et skærmbillede hvor du kan taste medlemsnummer og pinkode ind.
 4. Tast dit medlemsnummer som 5 cifre uden komme, f.eks. hvis dit medlemsnummer er 250,5 skal du taste 25050 i “Indtast medlemsnummer” feltet.
 5. Tast din pinkode i “Indtast pinkode” feltet (husk at pinkoden er hemmelig) og klik på knappen “Log in”.
 6. Du får nu et nu et skærmbillede, hvor du skal klikke på knappen “E-mail adresse og pinkode”.
 7. Her skal du indtaste din e-mailadresse i feltet “Email-adresse”.
 8. Du kan teste den indtastet e-mail adresse ved af klikke på knappen “Send prøvemail”.
 9. Klik på “ok” knappen, for at kommer tilbage til hovedsiden.
 10. Nu er det muligt at få tilsendt en mail, når du har booket en båd eller overnatningsplads. Dette gøres ved at klikke på det lille brev ud for den booking , som du vil have en mail med bekræftelse om bookingen. Du får en boks hvor du skal klikke på “OK” for bekræfte at du vil afsende mailen med bekræftelsen, eller “Cancel” for at fortryde.
 11. Når du har indtastet din e-mail adresse i systemet, vil du når du sletter en booking automatisk få en mail med information om den booking du har slettet.

Husk altid at logge ud når du er færdig med at bruge” Bådooking” ! Det beskytter dig og systemet imod misbrug.

Hvad betyder farverne i LF’s web-booking system.

Web-booking systemet er lavet så farverne i de forskellige skærmbilleder viser, om en båd er booket, ledig eller ikke kan bookes fordi den ikke er aktiv.
Grøn betyder at båden er ledig og kan bookes, rød betyder at båden er booket. Brun betyder at båden ikke kan bookes, enten fordi at du allerede har 2 bookinger, eller fordi båden ikke er i aktiv.
Nedenstående skærmbilledet er et eksempel med alle de mulighed er der er for forskellige farve status i et skærmbilledet.

Grøn = båden er ledig.
Rød = båden er booket af et andet medlem.
Brun = båden kan ikke bookes, enten fordi at du har 2 bådbookinger, eller fordi båden ikke er aktiv.

Bookingsystemet er lavet i samarbejde med Globus Data, som har stor erfaring med web-booking og voice-response systemer. Du kan kontakte Globus Data på tlf: 45-42 56 88, eller på hjemmesiden www.globusdata.dk

 Medlemmer uden adgang til internet

Medlemmer der ikke har adgang til internet kan benytte sig af manuel reservation hos Hvidovre Sport. der på vegne af Lystfiskeriforeningen betjener medlemmer uden adgang til internettet.

Åbent på alle hverdage imellem 9.00 og 17.00 lørdage 9.30 til 13.00 på tlf. 3675 1315.

Der er lukket på alle søn & helligdage.

Husk medlemsnummer og den pinkode du har fået oplyst, når du ringer. Har du ingen kode kan du få en ved henvendelse til sekretariatet.

Nedennævnte er en gengivelse af reglerne, som er beskrevet i Lystfiskeriforeningens reglement:

Bådtegning.

 1. Foreningens både har numre indtil 99.
 2. Foreningens både må kun benyttes efter forudgående tegning. Bådtegning sker til bådprotokollen eller i web booking system. Ved tegning hos bådprotokollen skal der opgives navn og medlemsnummer. Det tilrådes at notere det opgivne bådnummer straks, så fejltagelse kan undgås. Det er forbudt at tegne både ved opgivelse af et andet medlems navn og medlemsnummer.
  Ved visse stationer ligger en “fribåd”, der kan benyttes uden bådtegning.
 3. Benyttelse af en båd, som vedkommende medlem ikke har tegnet, (bortset fra en “fribåd”)
  anses for en grov forseelse, som i henhold til foreningens love kan medføre bødestraf eller suspension af medlemsretten. Forurettede medlemmers krav på erstatning for forgæves befordring m.v. forudsættes desuden som en selvfølge dækket.
 4. Både, for hvilke der i rapportbogen er indført såvel kvittering som angivelse af fangst, betragtes
  som fri og kan den pågældende dag benyttes uden tegning. På lør, søn- og helligdage (men ikke på grundlovsdagen)
  kan foreningsbåde, som efter kl. 12 henligger i havnene, benyttes uden tegning, for så vidt der ikke
  i bådene er henlagt fiskegrejer eller andre private genstande, som viser, at bådene stadig er under benyttelse.
  Det må nøje bemærkes, at denne undtagelse ikke gælder på hverdage (eller grundlovsdagen).
  Ved benyttelse af både efter disse bestemmelser skal kvittering ske på sædvanlig måde.
 5. Hvis et medlem bliver forhindret i at benytte en tegnet båd, skal afbestilling ske til bådprotokollen eller web booking system.
 6. Et medlem må ikke stå tegnet for mere end 2 både, hvoraf kun den ene må være tegnet til benyttelse
  på en søn- eller helligdag. De 2 både kan ikke tegnes til en og samme hverdag.

VIII. Natlogi.

 1. Et medlem, som har tegnet sig for benyttelse af en foreningsbåd, eller som benytter privat båd, kan,
  for så vidt foreningen har hus eller pavillon med sovepladser ved det pågældende fiskevand, tegne
  natlogi for natten forud for bådens benyttelse. Tegningen sker ved bådprotokollen eller via webbooking system.

Det vil sige, at når man tegner overnatning f.eks. lørdag, har man tegnet natlogi natten mellem fredag og lørdag.

 1. Der kan højst tegnes 2 sovepladser til hver båd. Hvis der er tegnet 2 sovepladser til en båd, skal de pågældende i huse med flere værelser overnatte i samme værelse.
 2. (Ophævet)
 3. Overnattende personer skal hver medbringe og benytte 2 lagner eller lagenpose/sovepose og 1
  pudebetræk. Undladelse heraf betragtes som en grov forseelse.