Tilbage til Fiskevande

Præstø Fjord

Ved Præstø Fjord har LF 1 båd.

 

Inspektør og opsynsmand: Anders Vernersen Tlf. 40 73 01 57

 Fiskeriet.

LF har indrettet stationen i Præstø Havn først og fremmest med henblik på det periodisk gode fiskeri efter brakvandsgedder, der kan findes snart sagt overalt i fjorden. Fiskeriet har korte opblomstringsperioder; ofte bliver bestanden “saltslået”, fordi vinterstorme klemmer saltvand ind i Østersøen, og da går der typisk fem-seks år, inden bestanden er på fode igen. Rygter siger, at der på sydspidsen af Feddet periodevis kan være et ganske glimrende fiskeri efter de store brakvandsaborrer. I fjorden foregår et omfattende garnfiskeri, der kan vanskeliggøre lystfiskeriet. Præstø Fjord er omfattet at bekendgørelsen om geddefiskeri i brakvand. Se bekendtgørelsen her

Det anbefales at anskaffe søkort over området og iøvrigt huske på, at der er permanente fredningsbælter omkring åmundinger. (Se kort).

Praestoe-Fjord
Kørselsvejledning.

Link til google

Der køres ad Jernbanegade, forbi den gamle station, videre ad Havnegade indtil røgeriet i Præstø havn. Her drejes til venstre, og ved slæbestedet ligger en bro med bl.a. LF’s både. Stangkassen er opstillet ved broen.

Rapportbog, årer, åregafler og ketchere m.m. i stangkassen.

Alt løst tilbehør, herunder åregafler, skal efter brugen anbringes i stang-kassen.

Motor tilladt.

Fjorden har en god bestand af aborre og havørred, geddebestanden er svingende.

Fiskesæsonen er fra midt i maj indtil islæg.

Båd

Se i bådoversigt hvilke både der er til rådighed på stationen

Praestoe-Fjord-fra-oven-200x160 Praestoe-200x160