dec 20 2017

Glædelig jul!

Året i Lystfiskeriforeningen har som sædvanlig været et travlt ét af slagsen. Vi har både fået ny formand og ny kasserer, så på det administrative plan har det været et travlt år. Samtidig fortsætter arbejdet at holde foreningens standard på et topniveau. Det kan kun gøres med hjælp fra de mange frivillige hænder, som hver dag året rundt er med at til holde foreningen kørende og sørge for at dagligdagen fungerer rundt omkring på stationerne. Det er den store “tavse hær”, som vi alle skylder en stor tak for en ugennyttig indsats. Det er desværre en mangelvare, så det er bestyrelsens juleønske at endnu flere vil lade sig indrullere sig i denne “hær”.

I det nye fiskeår indføres et nyt bookingsystem, da det nuværende desværre ikke lever op til den gældende lovgivning på området. Det nye system forventes igangsat ved indgangen til den nye sæson, hvilket vil sige omkring 1. april 2018.  Indtil videre kører det nuværende bookingsystem gennem hele vintersæsonen, og vi vender tilbage med en mere udførlig instruktion, når det nye system igangsættes.

Med håb om at fiskesæsonen måske bliver bare en lille smule bedre, og fiskene er vokset bare nogle få hundrede gram eller kilo ønsker bestyrelsen i Lystfiskeriforeningen samtlige medlemmer og deres familier en rigtig glædelig juli samt et godt og lykkebringende nytår.

dec 06 2017

Husk at tilmelde dine præmiefisk!

Nytår nærmer sig med hastige “finneslag”, så vi skal gøre opmærksom på, at præmiefisk skal anmeldes senest 30 dage efter fangsten, hvis den skal kunne godkendes for fiskeåret 2017.  Så seneste frist er d. 31. januar 2018, hvis fisken vel og mærke er fanget nytårsaftensdag.

Vi har desværre været lige været nødsaget til at afvise en aborre på 1,4 kg på grund af for sen tilmelding. Sådan noget er rigtig ærgerligt, men vi er nød til at overholde tidsfristerne.

En fisk der ikke er anmeldt for sent, er den gedde på 8,6 kg som Jimmi Pedersen fangede d. 25. november på Tissø. Tillykke til Jimmi med fangsten.

Jimmi Pedersen med 8,6 kg gedde fra Tissø. Som det fremgår at billedet, var det en af de dage, hvor vejret viste sig fra sin bedre side

Hvis du vil se hvad er der anmeldt af præmiefisk i år, skal du klikke HER

 

nov 27 2017

En flittig lystfisker

Anders Verdelin Jensen har taget på dit store gedder i LF´s vande. Her er en af de seneste. 7,5 kg vejede gedden, der blev fanget i Furesøen.

Anders Verdelin Jensen er en flittig lystfisker. Han har netop anmeldt sin 3. gedde i år. Denne gang en på 7,5 kg fra Furesøen. Gedden blev denne gang fanget på agn. Det er dog ikke Anders` største gedde i år. Den er fra Lyngby Sø og vejede 9,2 kg.

Som bekendt uddeles der kun en medalje pr. år pr. art, men vi hører gerne om fangster over “præmiegrænsen”, selvom man ikke slår sin års bedste. Store fisk er altid inspirerende.

nov 20 2017

Der er åbnet for tegning af vinterbåde.

Så er der åbnet for tegning af vinterbåde for 2017/18. Der er kun en begrænset antal både til rådighed. Der både der er til rådighed kan du finde HER.

Bemærk der kan ikke tegnes overnatning frem til 1. maj 2018 på nogen af vore stationer, og det er IKKE tilladt at overnatte på stationerne i perioden.

Lyngby Stationen holder åbent hele vinteren.

nov 12 2017

Agntønde efterlyses!

Vi har tidligere bekendtgjort, at agntønder uden navn og medlemsnummer ville blive fjernet fra Holte stationen efter d. 15. oktober. Det har nogle medlemmer åbenbart opfattet som et “tag selv bord”. I hvert fald har et eller flere medlemmer “bortført” Poul Hansens agntønde fra stationen, selvom den både var markeret med navn og medlemsnummer. Tønden er rød med beige skruelåg og er med sikkerhed sidst set d. 8. oktober.

Skulle man have misforstået budskabet om agntønder, bedes man omgående bringe tønden tilbage. Gerne diskret og med en undskyldning til Poul Hansen. Sker dette ikke, og man efterfølgende tages med tønden, er der tale om en anden situation, som kan få helt andre konsekvenser. Formodentlig er tønden snart på plads igen, for der kan da kun være tale om en fejltagelse?

Som det fremgår af billedet, er tønden let genkendelig og medlemsnummeret 129,38 fremgår ganske tydeligt. Hvis man møder tønden på sin “fiskevej” bedes Poul Hansen orienteret.

nov 10 2017

Gedde på 9,2 kg fra Lyngby Sø

Lyngby Sø har i LF regi altid været kendt som “vintersø”. Det vil sige en sø, der primært fisker godt i vinterhalvåret. Måske hænger det sammen med søens størrelse, hvor det næsten altid er muligt at komme ud, selvom blæsten hærger. Det kan være svært at leve op til sit ry, men ikke desto mindre har den igen bevidst sit værd som “vintersø”, og endda inden vinteren for alvor har bidt sig fast. Det slog Ander Verdelin Jensen fast her d. 9. november, hvor han fangede en gedde på 9,2 kg. Fisken blev genudsat, så den svømmer stadig rundt derude, hvis man skulle få lyst til en tur på søen. Lyngby Sø er en af de søer, hvor LF holder flåden flydende i vinterhalvåret, så længe Kong Vinter ikke lægger låg på. Du kan se HER hvilke søer og både som holdes åbne i vinter perioden.

Hvis du vil se listen over anmeldte præmiefisk indtil dato, skal du klikke HER

Anders Verdelin Jensen med sin flotte 9,2 kg gedde fra Lyngby Sø. Anders har åbenbart taget på søens gedder, hvor i marts måned fangede han en på lige ud 7 kg. Tillykke til Anders.

nov 08 2017

Flodevig spærret p.g.a. jagt

Vores station ved Flodevig ved Tystrup Sø er i november spærret i bådbookingen på nedennævnte dage, således at ingen medlemmer bliver udsat for “haglskader”.

9. november

12. november

17. november

21. november

23. november

25. november

Flodevig Station er spærret på udvalgte dage i november p.g.a. jagt i skovene på Næsbyholm.

nov 03 2017

Listen med præmiefisk er opdateret.

Listen med præmiefisk er blevet opdateret. Nu med årsstørste aborre på 2,125 kg. fanget at Jess Glargaard i Esrum Sø. Aborren er fanget d. 28. september og anmeldt d. 27. oktober, hvilket giver lejlighed til at minde om at anmeldelse af præmiefisk skal ske senest 30 dage efter fangsten.

Du kan se årets anmeldte præmiefisk HER

Årets hidtil største aborre på 2,125 kg fanget af Jess Glargaard i Esrum Sø d. 28. september. Et stort tillykke til Jess.

okt 28 2017

Tissø og Præstø Fjord er genåbnet

Tissø er igen åben efter efterårets grødeskæring i den øvre del af Halleby Å.

Så er der atter passage i Halleby Å, så det er muligt at komme på Tissø.

Samtidig skal vi gøre opmærksom på at Præstø båden, der har været til reparation, atter er på plads i vante omgivelser, hvorfor det er muligt at benytte denne.

okt 25 2017

Husk Andespillet d. 2. november

Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19.00 afholder LF, traditionen tro, andespil på Lindegaarden.

Kom og vær med til at spille banko og hygge sig i et par timer.

Pladesalget starter kl. 18.45.

Vi spiller først 10 ordinære spil.
1 række udløser en æske chokolade.
2 rækker udløser en dejlig flaske rødvin.
Pladen fuld giver skiftevis en and eller en stor flæskesteg.

1 plade koster 25 kr. og 5 plader fås for en “hund”.
Herefter spiller vi 2 ekstra spil. Præmierne her er ekstra store og lækre.

Prisen for disse 2 ekstra spil er 10 kr. pr. plade.
Mulighed for betaling via MobilePay på 21823344.

Pladen skal være fuld for at vinde en steg eller Mortens Anden ved LF´s årlige andespil.