okt 25 2017

Grødeskæring i Halleby Å

Der foregår p.t. i øjeblikket grødeskæring i den øvre del af Halleby Å. Der medfører at vores både på Tissø ikke kan benyttes. Når grødeskæringen er overstået, vil stationen igen blive åbnet, Vi beklager den sene udmelding, men vi fik først besked i går.

Opstrøms inden Halleby Å foregår der i øjeblikket grødeskæring, hvorfor bådene på Tissø ikke kan benyttes.

 

okt 21 2017

Flodevig – Tystrup Sø.

Vores inspektør ved Flodevig oplyser, at der i øjeblikket foregår træfældning i nærheden af stationen. hvilket har medført, at bæltekøretøjer har kørt skovvejen i stykker langs søen.
Det er derfor pt. ikke muligt, at køre i bil fra kanopladsen, og de sidste 2-300 m. ned til båden.

Der må derfor påregnes en mindre vandretur ned til båden.

Hvis man skal benytte båden ved Flodevig, må man desværre belave sig på en mindre spadseretur.

 

okt 18 2017

Efterlysning!

Morten Dahl efterlyser 2 stk. Down East stangholdere, som han desværre glemte på stationen i Frederiksdal efter en tur d. 23. september. Skulle nogen have fundet dem, vil Morten gerne høre nærmere. Han kan kontaktes på Tlf:  60 37 90 69.

 

Morten Dahl glemte 2 stangholdere på stationen i Frederiksdal d. 23. september. Skulle nogen have fundet dem bedes de kontakte Morten.

okt 18 2017

Listen med præmiefisk er opdateret!

Listen med årets præmiefisk er blevet opdateret med et par kapitale aborrer. Blandt andet med året hidtil største aborre på 1,890 kg fanget af Klaus Vestergaard på Esrum Sø. Tillykke til Klaus. Hvis du vil se samtlige årets tilmeldte præmiefisk skal du klikke HER

Klaus Vestergaard med årets hidtil største aborre på 1,890 kg.

sep 26 2017

Lystfiskeri-Tidende er på vej!

Lystfiskeri-Tidende lander om få dage i den postkasse. Oktober nummeret indeholder bl.a.

  • Historien om en af LF´s sidste ålefiskere,
  • Manglen på frivillig arbejdskraft,
  • Årets åleudsætning,
  • samt en wobler der på mærkværdig vis er forsvundet.

Desuden fangststatistik og fangstjournal.

Kan du ikke vente med at læse Lystfiskeri-Tidende, så finder du månedens nummer og samt numre fra 2017 HER

sep 26 2017

Så er årets tilmeldte præmiefisk opdateret.

Så er listen med anmeldte præmiefisk netop opdateret. Bl.a. andet med denne fine aborre på 1,850 kg, som Per Ekstrøm har fanget i Esrum Sø. Hvis du vil se årets øvrige tilmeldte præmiefisk, så klik HER

Per Ekstrøm med fin aborre fra Esrum Sø. Vægt 1,850 kg.

 

sep 04 2017

Vær med til at bevare standarden!

Den opmærksomme læser af Tidende og hjemmesiden har gennem en periode kunne følge bestyrelsens opfordring til at give en hånd med. Som også nævnt flere gange i bl.a. formandens indlæg er foreningens fundament – og vel nærmest også dens DNA – den frivillige indsats.

Vores forening har adgang til mange gode fiskevande og gennem især de sidste år, er antallet af stationer øget og ikke mindst er kvaliteten hævet. Fakta er blot nu at vi for alvor er løbet tør for frivillige hænder. Skal vi bare fastholde nuværende niveau har vi behov for flere inspektører, hjælpere og enkelte der kan løfte lidt større projekter. For to år siden lancerede vi teamkonceptet for vores stationer, som bygger på de gode erfaringer der er gjort på de stationer, hvor det fungerer rigtig godt. Dette er vi ikke kommet i mål med og bestyrelsen har selv måtte løse mange praktiske opgaver. Enkelte har brugt mere end 20 arbejdsdage på stationerne, hvilket slider på en bestyrelse som egentlig skal koncentrere sig om kontrakter med lodsejere, anskaffe/udskifte både, vedligeholde regler, samarbejde med andre foreninger, lade sig høre i miljøspørgsmål, lave Tidende, holde styr på præmiefisk, lave budget og regnskaber, påvirke kommuner, lave arrangementer, vedligeholde og udvikle hjemmesiden inkl. bookingsystem m.m. Sagen kerne er, at vi skal have flere hænder til at løfte i flok for ellers vil vi allerede i 2018 være alvorligt udfordret.

At være medlem af en så traditionsrig forening med så høj kvalitet, stiller et uformelt krav om at alle giver en hånd med hvis standarden skal bevares.

Bestyrelsen vil snart fremkomme med en konkret plan for de kommende års drift på området. Planen vil indeholde en vurdering af behovet for hjælp på de enkelte stationer. Der er forskel på en station med en båd og en station med f.eks. 6 både og en hytte. Planen vil også indeholde retningslinjer for hvordan der kan kompenseres for den frivillige indsats, naturligvis også dækkende den indsats der allerede ydes. Herudover skal vi se på, hvordan vi kan etablere en central arbejdskraft, der kan rykke ud til enten større projekter eller hvor der opstår uforudsete opgaver. I den forbindelse skal lige nævnes, at vi i 2018 skal have bygget en bro ved Gyrstinge Sø. En løsningsmodel kan ende med, at vi skal ud og købe arbejdskraft på det private marked.

Tænker du nu, at du gerne vil bidrage, hjælpe og give en hånd med enten som inspektør, medhjælper, leder af større projekter, indgå i den centrale reserve/ udrykkestyrke eller blot være med når bådene skal op og i, så skal du kontakte overinspektøren, formanden eller næstformanden. Kontaktoplysningerne finder du på bagsiden af Tidende og på hjemmesiden. En god idé kunne være at hjælpe til på den eller de stationer du selv benytter meget. Vi ser frem til at høre fra dig og vi glæder os til at modtage din hjælp. Du kan selvfølgelig også vente med at melde dig under fanen indtil den konkrete plan ligger klar. Så kan du bedre se hvilke opgaver og projekter vi mangler hænder til, hvor og hvornår de skal udføres samt mulighederne for kompensation.

Hold derfor øje med hjemmesiden som løbende vil blive opdateret.

På forhånd tak.

Bestyrelsen

Sådan en LF-båd skal se ud, når den modtages – Det ønsker vel alle? Skal det arbejde fortsætte behøver vi flere frivillige hænder. Dan Ekmann, på billedet, er en af de desværre al for få medlemmer der hjælper til, når der skal gøres et stykke arbejde.

 

 

 

sep 02 2017

Så er Tidende landet i din postkasse

Septembernummeret af Tidende er landet i din postkasse. Her kan du bl.a. andet læse om

  • en fiskeoplevelse på Bavelse Sø
  • om efterladte agntønder,
  • de seneste fangster på vore søer,
  • om “Tordenskjolds soldater”

Sidstnævnte er en beretning om LF`s sidste “hær” til forsvar af vore herligheder.

Til trods for at vi aldrig har været så mange medlemmer og haft så mange faciliteter, så er skrumper “hæren” ganske langsom ind, så vi til sidst ikke har nogen “hær”. Du bør dog ikke være nervøs, for der er i Tidende også en vejledning i hvordan man indrullerer sig i “hæren” og hjælper til med at forsvare vore herligheder.

Forsiden af septembernummeret. Resultatet af en vellykket fisketur til Bavelse Sø. Det er moderne, at tage naturen som medicin, Det kan man i LF helt uden recept.

 

aug 26 2017

Har du en tønde stående?

På stationen i Holte har flere medlemmer efterhånden opbygget et større lager af agntønder. En pryd for anlægget er de ingenlunde, og både inspektøren samt rigtig mange andre medlemmer synes det er på tide, der bliver ryddet op.

Det betyder, at alle agntønder, hvor ejeren senest d. 15. oktober 2017 ikke har påført tønden med navn og medlemsnummer, vil blive fjernet.

Sidst men ikke mindst: Har du en agntønde som ikke benyttes, bedes du opbevare den hjemme hos sig selv, da LF´s anlæg ikke er oplagringsplads for medlemmernes ubenyttede grej.

Vi kan vist alle blive enige om, at dette ikke er noget kønt syn. Bruger du ikke den agntønde – så fjern den!

 

 

 

aug 23 2017

Ønsker du Tidende finder vej til din postkasse?

Kan du svare ja til overskriften, så er det, du skal læse videre.

Ændringer i postgangen hos Post Nord betyder, at Post Nord ikke længere yder den service at holde styr på vores medlems/adresseliste. Kort og godt betyder det, at hvis du flytter og meddeler dette til Post Nord, så tilgår der ikke længere en besked som automatisk videregives til Lystfiskeriforeningen og vores medlemsliste/adressekartotek.

Du skal derfor selv meddele adresseændring, nyt telefonnummer m.m. direkte til Lystfiskeriforeningen. Det betyder fremadrettet, at Tidende, opkrævninger m.m. sendes til dig på lige præcis den adresse du kan se ved dit medlemsnummer på medlemslisten i septembernummeret af Tidende 2017.

Det er derfor en rigtig god idé at holde dine medlemsoplysninger opdateret.

Hvorfor er det nu så vigtigt?

Her et eksempel: Du bor i Køge og har booket båd torsdag i Helsingør. Onsdag eftermiddag går motoren uheldigvis i stykker, og det medlem som har båden onsdag kontakter selvfølgelig overinspektøren med det samme og meddeler dette.

Båden tages ud af drift, og som en service forsøger overinspektøren at kontakte til de medlemmer som har booket båden de følgende dage, så de ikke behøver at køre forgæves til Helsingør. Får han fat på dig? Ikke hvis det er et gammelt fastnetnummer, du har stående på medlemslisten, ej heller hvis det er dit første mobilnummer fra 1998 som for længst er blevet skiftet ud med nyt.

Så hermed en opfordring til tjek. Er dine medlemsoplysninger korrekte?

 

Tag et kig på dit eget medlemsnummer på listen i septembernummer af Tidende, og prøv lige også at se om din bedste fiskekammerat er opdateret?

Har du rettelser til listen gør du følgende:

Skriv en mail med dine ændringer til foreningens sekretariat på sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk

Du kan også sende et almindeligt brev eller ringe til kassereren. Adresse og telefonnummer finder du her på hjemmesiden eller på bagsiden af Tidende.

Det er til glæde og gavn for både dig og LF hvis du husker at opdatere dine medlemsoplysninger, og som en ekstra bonus vil Tidende fortsat lande i din postkasse.

Bestyrelsen.

Skal Tidende fremover dumpe ind gennem brevsprækken, skal du kontrollere om dine medlemsoplysninger er korrekte. Både til gavn for dig og LF.