sep 02 2017

Så er Tidende landet i din postkasse

Septembernummeret af Tidende er landet i din postkasse. Her kan du bl.a. andet læse om

  • en fiskeoplevelse på Bavelse Sø
  • om efterladte agntønder,
  • de seneste fangster på vore søer,
  • om “Tordenskjolds soldater”

Sidstnævnte er en beretning om LF`s sidste “hær” til forsvar af vore herligheder.

Til trods for at vi aldrig har været så mange medlemmer og haft så mange faciliteter, så er skrumper “hæren” ganske langsom ind, så vi til sidst ikke har nogen “hær”. Du bør dog ikke være nervøs, for der er i Tidende også en vejledning i hvordan man indrullerer sig i “hæren” og hjælper til med at forsvare vore herligheder.

Forsiden af septembernummeret. Resultatet af en vellykket fisketur til Bavelse Sø. Det er moderne, at tage naturen som medicin, Det kan man i LF helt uden recept.

 

aug 26 2017

Har du en tønde stående?

På stationen i Holte har flere medlemmer efterhånden opbygget et større lager af agntønder. En pryd for anlægget er de ingenlunde, og både inspektøren samt rigtig mange andre medlemmer synes det er på tide, der bliver ryddet op.

Det betyder, at alle agntønder, hvor ejeren senest d. 15. oktober 2017 ikke har påført tønden med navn og medlemsnummer, vil blive fjernet.

Sidst men ikke mindst: Har du en agntønde som ikke benyttes, bedes du opbevare den hjemme hos sig selv, da LF´s anlæg ikke er oplagringsplads for medlemmernes ubenyttede grej.

Vi kan vist alle blive enige om, at dette ikke er noget kønt syn. Bruger du ikke den agntønde – så fjern den!

 

 

 

aug 23 2017

Ønsker du Tidende finder vej til din postkasse?

Kan du svare ja til overskriften, så er det, du skal læse videre.

Ændringer i postgangen hos Post Nord betyder, at Post Nord ikke længere yder den service at holde styr på vores medlems/adresseliste. Kort og godt betyder det, at hvis du flytter og meddeler dette til Post Nord, så tilgår der ikke længere en besked som automatisk videregives til Lystfiskeriforeningen og vores medlemsliste/adressekartotek.

Du skal derfor selv meddele adresseændring, nyt telefonnummer m.m. direkte til Lystfiskeriforeningen. Det betyder fremadrettet, at Tidende, opkrævninger m.m. sendes til dig på lige præcis den adresse du kan se ved dit medlemsnummer på medlemslisten i septembernummeret af Tidende 2017.

Det er derfor en rigtig god idé at holde dine medlemsoplysninger opdateret.

Hvorfor er det nu så vigtigt?

Her et eksempel: Du bor i Køge og har booket båd torsdag i Helsingør. Onsdag eftermiddag går motoren uheldigvis i stykker, og det medlem som har båden onsdag kontakter selvfølgelig overinspektøren med det samme og meddeler dette.

Båden tages ud af drift, og som en service forsøger overinspektøren at kontakte til de medlemmer som har booket båden de følgende dage, så de ikke behøver at køre forgæves til Helsingør. Får han fat på dig? Ikke hvis det er et gammelt fastnetnummer, du har stående på medlemslisten, ej heller hvis det er dit første mobilnummer fra 1998 som for længst er blevet skiftet ud med nyt.

Så hermed en opfordring til tjek. Er dine medlemsoplysninger korrekte?

 

Tag et kig på dit eget medlemsnummer på listen i septembernummer af Tidende, og prøv lige også at se om din bedste fiskekammerat er opdateret?

Har du rettelser til listen gør du følgende:

Skriv en mail med dine ændringer til foreningens sekretariat på sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk

Du kan også sende et almindeligt brev eller ringe til kassereren. Adresse og telefonnummer finder du her på hjemmesiden eller på bagsiden af Tidende.

Det er til glæde og gavn for både dig og LF hvis du husker at opdatere dine medlemsoplysninger, og som en ekstra bonus vil Tidende fortsat lande i din postkasse.

Bestyrelsen.

Skal Tidende fremover dumpe ind gennem brevsprækken, skal du kontrollere om dine medlemsoplysninger er korrekte. Både til gavn for dig og LF.

aug 22 2017

Årets åleudsætninger

Medio august satte LF endnu engang ”ålebørn” ud i nogle af vores søer. Optakten til årets udsætning var ikke god, idet DTU Aqua meddelte os, at der ikke kunne skaffes åleyngel i år, da der var gået sygdom i anlægget, hvor ålene skulle komme fra.

Alligevel lykkedes det i sidste øjeblik DTU Aqua at fremskaffe de nødvendige ål fra en producent i Hanstholm, så igen år, kunne bidrage positivt til fiskeriet på vores søer.

Læs mere om udsætningerne i et af de kommende numre af Tidende.

Masser af små ål til søerne, hvor de forhåbentlig kan vokse sig større. Det var ligeved ikke lykkedes at skaffe de nødvendige mængder af ål, men så må man gøre ligesom ålen: “Snog sig”.

aug 22 2017

Helsingør båd nr. 95

Så er båd 95 tilbage i Helsingør efter 14 dages værftsophold i Holte, hvor den har gennemgået Poul Hansen´s berømte franske vask og strygning. Den er poleret og renset overalt. Bunden er slebet og bundmalet, ligesom bundtøjet også er nymalet. Kort sagt den skinner.

Motoren er nyserviceret og helt tip top.

Så nu kan vi kun opfordre de mange brugere af båden til at holde den pæn og ren for resten af sæsonen, for der er jo ikke noget bedre end at bruge en flot og ren båd. Husk at hjemtage affald, herunder ormedåser og jord fra disse. Ålegræsset må gerne returneres til havet.

Så er nr. 95 atter tilbage. Se hvordan den skinner. Det skal den gerne blive ved med.

Vi skal desuden gøre opmærksom på at bådene i Helsingør skal være aflåst, når man forlader dem, og låsen skal fastgøres til øjet på broen. Den lille kæde, der er fastgjort på hængelåsen, kan ikke holde båden som fortøjning – og den er desuden alt for let at klippe over og dermed skaffe sig adgang til båden. Husk det nu. Bådene er vores fælles ejendom.

Bådene skal aflåses forsvarligt med den tykke kæde.

Kæden med hængelåsen må ikke bruges, da en kæde som bekendt ikke er stærkere end det svageste led.

 

 

aug 16 2017

Flot aborre fra Esrum Sø

Det er årets hidtil største aborre. Den er fanget d. 27. juni, men p.g.a. en fejl en teknikken hos vores ellers punktlige præmiefiskeregistrator, er den først dukket op nu. Det beklager han meget.

Det skal ikke ligge den dygtige fisker Casper Remmer til last, der midt i højsommeren overlistede aborren ved vertical jigging.

Meget smuk aborre fra Esrum Sø. Årets hidtil største på 1,8 kg.

 

aug 09 2017

Fiskeriundersøgelse på Farum og Furesø

I perioden medio august til medio september vil Miljøstyrelsen Sjælland fortage fiskeundersøgelser i Furesø og Farum Sø. Undersøgelsen har til formål at undersøge den samlede fiskebestand. Der er ikke tale om biomanipulation. Det præcise tidspunkt er ikke oplyst, men undersøgelsen vil være 5 dage.

Undersøgelsen sker ved at der på Furesøen sættes 52 garn over 5 dage og på Farum Sø 26 garn over 3 dage. Garnene vil være markeret med røde eller orange bolde. Desuden vil der ske supplerende elektrobefiskning langs bredzonen.

Det forventes at knap 1 % af fiskebestanden vil blive berørt.

Undersøgelsen foretages af Fiskeøkologisk Laboratorium i Helsingør.

Bestyrelsen har forespurgt sagkyndige omkring undersøgelsen, og det er ganske normalt, at der jævnligt foretages sådanne undersøgelser. De skulle ingen afgørende påvirkning have på den samlede fiskebestand.

Vi er bekendt med at Gentofte Sø også er på listen over de søer, som skal undersøges i år, men har endnu ikke fået oplyst tidspunktet.

Farum Sø set fra oven. Sammen med Furesø skal den gennemgå en fiskeundersøgelse. Foto: Kaj Nielsen.

 

aug 09 2017

Kan du ikke booke båd?

Så er det måske fordi du har “glemt” at betale dit kontingent?

Nogle medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 2. halvår 2017. Vi har derfor lukket for adgangen til bådbookingen for de medlemmer. Kontakt kassereren, Tlf: 25 75 32 33 eller mail til: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk hvis din bookingadgang ikke virker!

Bestyrelsen anbefaler, at man tilmelder sin kontingentbetaling til PBS. Se her hvordan du tilmelder dig til PBS

Ved tilmelding til PBS betaler man kun kontingent for et halvt år ad gangen. Samtidig slipper man for at huske at betale til tiden og sidst, men ikke mindst, så er det en ekstra stor hjælp for kassereren, som slipper for at skulle sende rykkere ud. Kassereren er medlem af Lystfiskeriforeningen på lige fod som alle andre og han vil hellere ud at fiske i stedet for at rykke for manglende kontingentbetaling.

Få nu gang i “futterne” og spring på lokomotivet. Tilmeld din kontingentbetaling PBS. Så slipper du for at din bådbooking bliver lukket.

jul 23 2017

Så kom der gang i Furesøens aborrer.

Hvor er de? Spørgsmålet som mange Furesø fiskere har stillet sig selv i år. Aborrerne – de store!

Men de er der. Indenfor de seneste uger er de dukket op. Leif Holmskov fangede en på 1,350 kg d. 16. juli og den 22. juli fulgte Ulf Hansen efter med et eksemplar på 1,420 kg. August og september plejer vanligt at kaste nogle kapitale aborrer af sig, så mon ikke der snart kommer flere op fra dybet. Det er derfor bare med at komme ud på søen, når vejret tillader det.

Leif Holmskov med en fin aborre på 1,350 kg. Fanget en dag hvor Furesøen og vejret viste sig fra sin sommerlige side.

Ulf Hansen med rigtig flot aborre på 1,420 kg.

jul 13 2017

Tissø fortsætter

Det gode fiskeri fortsætter på Tissø. Tirsdag d. 27. juni var Per Plenge på aftentur, og det blev en tur han ikke glemmer lige med det samme. Først fangede Per en gedde på 11,35 kg, en ny personlig rekord, for få timer efter at fange yderligere en flot gedde. Denne gang en på 7,9 kg. En sådan tur går ikke lige i glemmebogen.

Vi ønsker tillykke med den flotte fangst.

Per Plenge med sit livs hidtil tungeste gedde. 11,35 kg viste vægten.