12 kilo fra Tissø

Tissø er kommet godt fra start her i fiskeåret 2013. Peter Bo Hansen fik d. 20. maj en 12 kilo ligeud. Den blev overlistet af en jig og den er genudsat, så den forhåbentlig kan lægge nogle kilo på i løbet af året.

En anden af vore medlemmer, Martin Wahlquist, har også haft et forrygende fiskeri på søen. Hele 28 gedder på op til 9,22 kilo og med en del på 5-6 kilo. Genudsat naturligvis – Jo! Tissø fisker godt for tiden.

Peter Bo med 12 kilo Tissøgedde. Og den er der stadig.
Peter Bo med 12 kilo Tissøgedde. Og den er der stadig.