Årets åleudsætninger

Medio august satte LF endnu engang ”ålebørn” ud i nogle af vores søer. Optakten til årets udsætning var ikke god, idet DTU Aqua meddelte os, at der ikke kunne skaffes åleyngel i år, da der var gået sygdom i anlægget, hvor ålene skulle komme fra.

Alligevel lykkedes det i sidste øjeblik DTU Aqua at fremskaffe de nødvendige ål fra en producent i Hanstholm, så igen år, kunne bidrage positivt til fiskeriet på vores søer.

Læs mere om udsætningerne i et af de kommende numre af Tidende.

Masser af små ål til søerne, hvor de forhåbentlig kan vokse sig større. Det var ligeved ikke lykkedes at skaffe de nødvendige mængder af ål, men så må man gøre ligesom ålen: “Snog sig”.

Skriv et svar