Ændring i bestyrelsen

Vores hidtidige næstformand, Per Mikkelsen, har på grund af flytning til udlandet være nødsaget til at afgå som bestyrelsesmedlem. I den anledning har vores nuværende suppleant, Lars Francker, overtaget den ledige post i bestyrelsen.

På et bestyrelsesmøde afholdt d. 19. juni har bestyrelsen derfor konstitueret sig på ny. Frem til næste generalforsamling vil næstformandsposten blive varetaget af Per Ekstrøm, der samtidig fortsætter som sekretær.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til Per Mikkelsen for det arbejde han har udført i LF regi og et stort Knæk og Bræk på vandene ude i den store verden.

Du kan se bestyrelsens aktuelle sammensætning HER

Skriv et svar