Ændringer på Tissø stationen

Efter moden overvejelse har bestyrelsen besluttet ikke at forlænge lejemålet på huset ved Tissø. Årsagen er bl.a. af antallet af overnatninger gennem de seneste år har været stærkt faldende.

Det betyder følgende ændringer med omgående virkning:

  • Stangkassen, der hidtil har været placeret ved nordgavlen af det røde hus, flyttes ned ved bådene.
  • Parkering, der hidtil har været bag ved huset fremover vil være på den offentlige asfalt parkering ved østsiden af Halleby Å ned mod søen. Cirka 100 meter fra stationen.
  • Der er fremover ingen adgang til toilettet.

Det vil stadigt være muligt, at køre ned ad vejen og holde på “skrænten” mod åen for af- og pålæsning, men bilen skal efterfølgende parkeres på den offentlige parkering.

LF har opsagt lejemålet på det lille røde hus. Medlemmerne må derfor IKKE opholde sig på grunden fra vejen ind mod huset, da der er tale om privat ejendom. Medlemmerne indskærpes, at overholde dette, da vi fortsat ønsker et godt naboskab med vores tidligere udlejere.

 

Parkering skal fremover ske på den offentlige asfalt parkering på østsiden af åen ned mod søen. Den hidtidige parkeringsmulighed, som vist på fotoet er nedlagt.

Skriv et svar