Agntønde efterlyses!

Vi har tidligere bekendtgjort, at agntønder uden navn og medlemsnummer ville blive fjernet fra Holte stationen efter d. 15. oktober. Det har nogle medlemmer åbenbart opfattet som et “tag selv bord”. I hvert fald har et eller flere medlemmer “bortført” Poul Hansens agntønde fra stationen, selvom den både var markeret med navn og medlemsnummer. Tønden er rød med beige skruelåg og er med sikkerhed sidst set d. 8. oktober.

Skulle man have misforstået budskabet om agntønder, bedes man omgående bringe tønden tilbage. Gerne diskret og med en undskyldning til Poul Hansen. Sker dette ikke, og man efterfølgende tages med tønden, er der tale om en anden situation, som kan få helt andre konsekvenser. Formodentlig er tønden snart på plads igen, for der kan da kun være tale om en fejltagelse?

Som det fremgår af billedet, er tønden let genkendelig og medlemsnummeret 129,38 fremgår ganske tydeligt. Hvis man møder tønden på sin “fiskevej” bedes Poul Hansen orienteret.

Skriv et svar