Anke afvist

Ultimo 2013 fik  LF genåbnet sagen om biomanipulation af Sjælsø, men nu har Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstet den oprindelige beslutning om kommuneres dispensation til at foretage en biomanipulation.

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke at vi er kommet med nye tilstrækkeligt afgørende oplysninger i vor genåbnede klage, og at NMKN’s første afgørelse tilbage fra december 2013  står ved magt .

I afgørelsen, der er på hele 9 sider, fremgår flere steder udtrykket “flertallet finder”. Det vi må tage som udtryk for, at der ikke har været enighed “hele vejen rundt”. Ikke at det betyder noget i den aktuelle sag, men forhåbentlig er et udtryk for, at der trods alt er medlemmer af NMKN, som kan se sagen fra vores synsvinkel. Måske et signal til myndighederne om fremover ikke skal træffe afgørelser henover hovedet på de daglige brugere af søerne. Vi håber det er tilfældet.