Anlægsarbejder ved Gyrstinge Sø

Gyrstinge Sø set fra oven. Den bringes nu tilbage til sit oprindelige udseende fra før 1970.
Gyrstinge Sø set fra oven. Den bringes nu tilbage til sit oprindelige udseende fra før 1970.

Lystfiskeriforeningen har fra Ringsted Kommune, der nu ejer Gyrstinge Sø, modtaget nedennævnte. Arbejderne er en del af processen med at bringe søen tilbage til sit oprindelige udseende fra før vandstanden blev hævet i 1970.

“De planlagte ændringer ved Flæbækkens udløb og ved afløbet til Ringsted Å ved Gyrstinge Sø, bliver nu sat i gang. Arbejdet planlægges påbegyndt medio september og forventes afsluttet inden udgangen af november 2015. Ved hvert vandløb forventes arbejdet at vare fra 2 til 4 uger. Den planlagte ændring ved Kyringegrøften afventer at endelig myndighedsbehandling afsluttes medio oktober 2015, inden en gennemførelse kan sættes i gang der.

I anlægsperioden vil der være begrænset adgang på digerne, ligesom der vil forekomme arbejdsstøj og kørsel med anlægsmaskiner”. 

Skriv et svar