Både i vinteren 2014/2015

Vinterbåde fra 1. december 2014 til 31. marts 2015            

 

Station: Antal både: Både nr.
Bagsværd Sø 2 20 + (21)
Bavelse Sø 1 61
Esrum Sø 2 40 +41
Frederiksdal 2 8+ 12
Gyrstinge Sø 1 75
Holte 3 4, 5 + 6
Lyngby Sø 5 30, 31, 32, 33 + 34
Præstø Fjord 1 59
Sjælsø 2 27 + 28
Søndersø 4 50, 51, 52 + 53
Stege Nor 2 45 + 60
Tystrup Sø 2 62 + 63
Tissø 3 68, 69 + 71

I april måned 2015 er kun Præstø stationen åben.