Bådprotokollen har fejlagtig været åben – bookninger annulleres.

Bådprotokollen har ved en fejl desværre været åben for tegninger i maj måned. Det har en del medlemmer benyttet sig af og booket både, selvom bestyrelsen d.  22. marts meddelte at bådprotokollen først åbnede omkring d. 20. april.

Årsagen til vi først åbner omkring til 20. april skyldes, som tidligere nævnt, den igangværende corona pandemi, og de begrænsninger det sætter på klargøringen af bådene. Vi skal først have overblik over hvilke både, der er klar, før vi åbner.

Det medfører, at de medlemmer som allerede har foretaget bookninger, får annulleret disse. Alle medlemmer skal have mulighed for at tegne på lige vilkår, og ingen skal lukrere på,  der er sket en fejl.

Bestyrelsen skal naturligvis beklage,  men der er mærkværdigvis ingen af de medlemmer som har tegnet, der har gjort opmærksom på fejlen. Det er nok også en fejl, men i denne tid er der jo meget andet at bekymre sig om.

Bestyrelsen