Begrænsninger på Tissø

Reduceret fiskeri i søens nordende/nordlige del.

Lodsejeren i søens nordlige del har givet udtryk for, at der fiskes for meget i dette område.

Med henblik på at forbedre vore chancer for at bevare fiskeretten i dette område, beder vi om, at fiskeriet i den nordlige del af søen begrænses mest muligt – så vidt muligt til perioder, hvor vindforholdene gør andre dele af søen utilgængelige.

Øvrige foreninger på søen har udsendt tilsvarende meddelelser til deres medlemmer.

Bestyrelsen

 

Medlemmerne bedes begrænse fiskeriet i søens nordlige del, da lodsejeren mener at der fiskes for meget. Søen er privat ejet, hvorfor det er vigtigt at vi bevarer et godt forhold til lodsejerne omkring søen.
Medlemmerne bedes begrænse fiskeriet i søens nordlige del, da lodsejeren mener at der fiskes for meget. Søen er privat ejet, hvorfor det er vigtigt at vi bevarer et godt forhold til lodsejerne omkring søen.

 

Skriv et svar