Bidrag til genopbygningen af vores station i Holte

Som det er alle bekendt, nedbrændte vores gamle station i Holte natten til den 6. juni 2011.

Bestyrelsen var ikke et sekund i tvivl! Den elskede station skulle genopføres, så den igen bliver et af foreningens store aktiver.

På den baggrund har ”Fønix-udvalget” vinteren igennem arbejdet med projektforslag, tilladelser osv. med henblik på at et nyt hus skulle rejse sig af asken. Og det sker faktisk lige nu – se andetsteds på hjemmesiden.

Som vi orienterede om ved generalforsamlingen forventer vi at komme langt for forsikringspengene. Eventuelle ændringer/forbedringer af det kommende hus i forhold til det gamle er naturligvis ikke dækket af forsikringen. Her må foreningens egne midler ”træde til”.

Flere har allerede henvendt sig vedrørende mulighederne for at bidrage til den nye station, og det er vi i bestyrelsen meget taknemmelige for. Frivillige bidrag vil hjælpe til, at vi kan få flere af vore ønsker til den nye station opfyldt.

Ønsker man at give et bidrag til genopførelsen af Holtestationen, kan støttebeløb indbetales på foreningens hovedkonto i Handelsbanken: reg. nr.: 7630, kontonr.: 100 7068.

I forbindelse med indvielsen af den nye station i Holte vil der blive fremlagt en donationsliste. Ved indbetaling bedes man derfor anføre navn samt tilkendegive, om man ønsker at være anonym som giver.

Anders Vernersen