Biomanipulation af Søndersø

Vi har modtaget følgende fra Furesø Kommune:

Biomanipulationen går over al forventning, idet søen nu er ved at komme i bedre balance. Søens sigtdybde er nu på 3 m, som betyder at fiskene kan se garnene i det klare vand. Derfor vil der fremover trækkes vod om natten. Når der fiskes med vod er det ikke tilladt at sejle på søen. Flagene ved orienteringstavlerne vil være oppe når der trækkes vod.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at sætte åleliner medens fiskeriet finder sted.

Der trækkes vod i morgen torsdag d. 2. oktober samt i ugerne 43, 44, og måske 45, men kun mandag til torsdag.

Tidsrummet kan godt ændres, så hold øje med flagene på orienteringstavlerne.