Biomanipulation af Søndersø.

Inspektør ved Søndersø, Werner Larsen, oplyser at den planlagte biomanipulation af søen er startet. Der er sat garn og ruser flere steder.

Ifølge Naturstyrelsens vandplaner er Furesø Kommune forpligtet til at sørge for, at vandkvaliteten i søer og vandløb lever op til loven. Derfor er Furesø Kommune, der for nylig overtog Søndersø, nu gået i gang med at restaurere Søndersø ved hjælp af opfiskning af skidtfisk.

Det drejer sig her om at fjerne 85 % af den samlede bestand af brasen og skaller på cirka 43 tons. Det vil sige 36 tons for at få tilstrækkeligt med dafnier og andre krebsdyr, der æder alger, tilbage i søen. Herved vil søen, der de sidste år er blevet stadig mere grøn, igen blive mere klar. Som gevinst vil ål og aborrer få bedre vækstvilkår, når de ikke skal konkurrere med skaller og brasen om føden. Det er aftalt, at fangne ål og rovfisk, sammen med karper over 5 kg, vil blive genudsat.

I april måned er der sat en ruse i kanalen mellem vores station og selve søen for at fange småfiskene der trækker frem og tilbage her. Fredag d. 4. april fangedes der 300 kg i kanalen.

Senere på året vil der blive sat garn efter de gydende brasen. Det er selvfølgelig ikke tilladt at røre garnene.

Furesø Kommune vil i nær fremtid komme med en pressemeddelelse, og der bliver opsat plancher med orientering om, hvad der foregår på søen.

 

Vores dejlige station ved Søndersø.
Vores dejlige station ved Søndersø.