Der mangler rotofter på 2 både.

På stationen i Sørup (Esrum Sø) mangler der roftofer på Ejvind jollerne 46 og 48.

Bådene sejler stadigt upåklageligt, men er man flere i båden, kan det bekvemme hurtigt forsvinde. Det er selvfølgelig stadigt muligt at sidde på dammen, og skal man ro, er det ikke optimalt. Er man kun én person i båden, giver den manglende rotoft ingen problemer.

Der er normalt god benyttelse af bådene på Esrum i efterårsmånederne, hvorfor det er besluttet, at holde bådene i drift indtil sæsonafslutningen.

Det er Ejvindjoller, som den i forgrunden, der mangler en rotofte.