Døde sild – Nej tak!

Fødevarestyrelsen har overfor de danske put and take vande, med “catch and release” fiskeri efter blandt andet stør, indskærpet, at det er forbudt at anvende saltvandsfisk som agn. F. eks døde sild eller brisling.

Det betyder derfor også, at det ikke er tilladt at anvende døde sild til agn ved fiskeri på vores søer. Årsagen  skyldes frygten for Viral hæmoragisk septikæmi (VHS), også kendt som “Egtvedsyge”, skal sprede sig. Det er en virusbetinget sygdom, der inficerer både ferskvands- og saltvandsfisk, men hvor vore ferskvandsfisk ikke er ramt, skønnes det, at omkring 2-5 % af vore saltvandsfisk inficeret. I sild og brisling er virussen eksempelvis fundet. Et forhold vores medlemmer nok ikke tidligere har været opmærksomme på, men i og med Fødevarestyrelsen indskærper forbuddet, skal det naturligvis tages til efterretning.

Forbuddet er beskrevet i BEK 965 af 18/7-2013 § 27.

Læs her Fødevarestyrelsens indskærpelse.

Døde sild som agn er “no go” på vores søer.