Dyreetisk Råd om lystfiskeri

Dyreetisk Råd har netop offentliggjort en ”Udtalelse om lystfiskeri”. Rapporten behandler områder indenfor lystfiskeriet, som set med rådets øjne kan være problematiske. Det drejer sig om Put & Take fiskeri, Catch and Release fiskeri, bulefiskeri samt brug af levende agn. Der er tale om en diger sag på 37 sider, som kan læses her på siden.

Udtalelse om lystfiskeri

9. oktober 2013:

Grundet forespørgsler om Lystfiskeriforeningens holding til Dyreetisk Råds rapport har Lystfiskeriforeningen følgende synspunkt i forhold til fiskeriet i egne vande:

Lystfiskeriforeningens medlemmer skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, samt foreningens love og reglement , for udøvelse af lystfiskeri i foreningens vande.

Under ansvarlig iagttagelse af foranstående  er det op til det enkelte medlems personlige holdning og frihed  at vælge sine foretrukne fiskemetoder og fiskevande.