En hjælpende hånd!

Lystfiskeriforeningen drives i stor udstrækning ved hjælp af frivillige hænder. Bestyrelsen, vore inspektører og opsynsmænd bruger ikke så lidt at deres fritid på at få det hele til at gå op i en højere enhed til gavn for medlemmerne. Det er der måske ikke så mange der tænker over, når først kontingentet er betalt.

Blot skal man så lige have in mente, at var der ikke alle disse frivillige, så var kontingentet betydeligt højere, og faktisk er alle disse goder man får stillet til rådighed som medlem ens egen, da man som medlem af Lystfiskeriforeningen har adgang til alle herlighederne.

Vi ved godt, at nogen har bedre tid end andre. Sådan er det, og det er der fuld forståelse for. Men har man overskydende tid, som man gerne vil dele ud af, så tager vi imod med kyshånd.

Specielt inspektører og opsynsmænd mangler ofte en frivillig hånd. Særlig når bådene skal i om foråret eller op om efteråret.  Så er det rart lige at kunne kontakte et medlem som gerne vil hjælpe til.

Større indsats behøver man faktisk ikke at yde. Til gengæld får man muligheden for at lære andre medlemmer bedre at kende, måske får man nogle kontakter indenfor for Lystfiskeri foreningen, som man ellers ikke ville have fundet. Kort sagt! Du kommer med i det nære foreningsliv der hersker, men som du måske endnu ikke har opdaget.

Skulle du have fået lyst til at give en hånd med, så kan du kontakte en af inspektørerne på stationen eller kontakte vores overinspektør, Henrik Bahrenscheer på tlf. 50 10 12 28. Han har overblikket over hvor der mangler hænder.

Henrik kan også kontaktes på mail henrik.bahrenscheer@tiscali.dk