Er det et medlem der bruger båden?

Gennem denne sommer har der været flere eksempler på at uvedkommende har benyttet LF´s både. Det har både været tidligere medlemmer, som har kopieret nøglen, eller andre som uretmæssigt har skaffet sig adgang til vores anlæg, for derefter at benytte bådene. Når så et medlem er dukket op, er båden væk og ikke kvitteret, hvilket spolerer en ellers planlagt fisketur. Det er derfor vigtigt, at hvis man opserverer uregelmæssigheder, at man vender tilbage til enten inspektøren eller overinspektøren med sine iagttagelser, således at dette uvæsen kan stoppes.

Der er ikke tale om at medlemmerne opfordres til at agere politi, men hvis man ser nogle der er i en LF-båd som opfører sig ”anderledes”, så lige rette henvendelse for at høre om ”de har fanget noget”. En henvendelse fra et andet medlem er en helt naturligt ting, og man kan i de fleste tilfælde straks konstatere om de er medlemmer eller ej. Medbringer de pågældende ikke fiskegrej, er der ofte et udtryk for, at de måske ikke er medlemmer.

Konstateres det at der i realiteten er tale om brugstyveri kan man jo stille og roligt bede de pågældende om at aflevere nøglen. I de fleste tilfælde ved de pågældende godt at ”fælden er klappet” og det det hele afvikles i ro og orden. Skulle situationen eskalere så forlad stedet og foretag din indberetning af episoden til overinspektøren.