Er det et medlem?

Inden for de første dage af maj måned har vi været udsat for, at vores både er blevet ”benyttet” af personer, som ikke er medlemmer af Lystfiskeriforeningen.

Blandet andet har der på Esrum Sø været 2 episoder, hvor både er blevet uretmæssig benyttet. I de ene tilfælde var båden blevet efterladt ved en privat bådebro med en defekt motor. Vores inspektør Per B. måtte derfor af sted for at bjærge båden. Heldigvis var der nogle af vore gode venner fra Nivå Lystfiskerforening, som hjalp til og fik trukket båden i havn. Det skal de have en stor tak for.

Medlemmerne opfordres derfor til, at holde et vågent øje med vores fælles materiel og indberette, hvis der sker uretmæssigt benyttelse af bådene.

Per B. får god hjælp af vores venner fra Nivå Sportsfiskerforening. Han smiler ganske vist på billedet, men det er ikke sikkert smilet bliver hængnede, hvis han gentagne gange skal bjærge "lånte" både. Hold derfor øje med vores materiel.
Per B. får god hjælp af vores venner fra Nivå Sportsfiskerforening. Han smiler ganske vist på billedet, men det er ikke sikkert smilet bliver hængnede, hvis han gentagne gange skal bjærge “lånte” både. Hold derfor øje med vores materiel.