Fishing Zealand

Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med nogle Sjællandske kommuner startet et stort projekt, Fishing Zealand, der har til formål forbedre fiskemulighederne, vandmiljøet og lystfiskerturismen på Sjælland og omliggende øer.

Projektet har oprettet en nydelig hjemmeside, www.fishingzealand.dk hvor du kan se en nærmere beskrivelse af formålet projektet. Bl.a. med en lille film der fortæller om projektets visioner.