Fiskerettighederne på Søndersø

Så er det sket igen. Et medlem har atter set stor på fiskerettighederne på Søndersø og fisket i det fredede område. Al færdsel i det fredede område er forbudt.

Det er helt uacceptabelt, at enkelte medlemmer bringer hele foreningens fiskerettigheder på spil ved uansvarlig adfærd. På trods af at området er markeret med bøjer, sejler man alligevel ind i området, og til trods for man ved bookningen af båden kvitterer for, at man er bekendt med reglerne.

Sidste år skete det også, og bestyrelsen kan ikke vedblive med at forklare kommunen, som har tildelt os mulighederne for at fiske på søen, at nogle medlemmer har en alternativ tilgang til begrebet fiskerettigheder.

Fremover kan det være, at medlemmet bliver fulgt direkte ud af den fredede zone og helt ud af foreningen. Kort sagt overtrædelse af forbuddet kan være forbundet med alvorlige konsekvenser.

Bestyrelsen skal beklage, man kan være nødsaget til at anvende så drastiske midler, men det er åbenbart nødvendigt. Det skal ikke være den enkelte, der ødelægger det for resten af medlemmerne. Ikke blot ødelægger vedkommende foreningens gode omdømme, men spilder også både bestyrelsens og inspektørens tid på noget, der kunne være undgået.

Ser man derfor medlemmer der overtræder zonen, bør de råbes an og forholdes reglerne. Det gælder også andre foreningers både. Desværre har vedkommende der holder opsyn en opfattelse af, at alle både på søen tilhører LF, og det er ingenlunde tilfældet. Seneste anmeldelse var bilagt et foto af det pågældende medlem, så den var svær at tale sig ud af.

Husk nu at overholde fredningszonerne. Hvis I ser uvedkommende i zonen på søen, så hjælp dem på rette vej.