Fiskeriundersøgelse på Farum og Furesø

I perioden medio august til medio september vil Miljøstyrelsen Sjælland fortage fiskeundersøgelser i Furesø og Farum Sø. Undersøgelsen har til formål at undersøge den samlede fiskebestand. Der er ikke tale om biomanipulation. Det præcise tidspunkt er ikke oplyst, men undersøgelsen vil være 5 dage.

Undersøgelsen sker ved at der på Furesøen sættes 52 garn over 5 dage og på Farum Sø 26 garn over 3 dage. Garnene vil være markeret med røde eller orange bolde. Desuden vil der ske supplerende elektrobefiskning langs bredzonen.

Det forventes at knap 1 % af fiskebestanden vil blive berørt.

Undersøgelsen foretages af Fiskeøkologisk Laboratorium i Helsingør.

Bestyrelsen har forespurgt sagkyndige omkring undersøgelsen, og det er ganske normalt, at der jævnligt foretages sådanne undersøgelser. De skulle ingen afgørende påvirkning have på den samlede fiskebestand.

Vi er bekendt med at Gentofte Sø også er på listen over de søer, som skal undersøges i år, men har endnu ikke fået oplyst tidspunktet.

Farum Sø set fra oven. Sammen med Furesø skal den gennemgå en fiskeundersøgelse. Foto: Kaj Nielsen.

 

Skriv et svar