Fiskeriundersøgelser på Esrum Sø og Søndersø

Miljøstyrelsen Sjælland foretager her i sensommeren fiskeriundersøgelser på henholdsvis Søndersø og Esrum Sø. Undersøgelsen skal give et  billede af fiskebestanden på de 2 søer. Undersøgelsen foregår ved at der sættes garn med forskellig maskestørrelse i søerne.

I Søndersø sættes der 15 garn og i Esrum Sø 35 garn. Garnene vil være markeret med røde eller orange markeringsbolde/flag med navneoplysninger. Samtidig vil der blive foretaget en supplerende elektrobefiskning langs bredzonen. Fangsten vil blive mål og vejet. Det vurderes, at knap 1 % af søens samlede fiskebestand vil blive påvirket.

Undersøgelsen på Søndersø sker i perioden 19. til 22. august, mens undersøgelsen på Esrum Sø foregår i perioden 2. til 6. september. Det bemærkes, at en lignende undersøgelse fandt sted sidste år på Furesøen.

Miljøstyrelsen vil under undersøgelserne forsøge at være til så lidt gene for omgivelserne som muligt.

Esrum Sø hvor der fra 2. til 6. september vil være fiskeriundersøgelser.