Fiskeriundersøgelser 3. til 7. september

Fiskeøkologisk Laboratorium skal lave fiskeundersøgelser for Naturstyrelsen i Lyngby Sø og Bagsværd Sø i år. Undersøgelserne er planlagt til uge 36 (3-7. september). Der vil udelukkende blive anvendt bundstående garn (10 i Bagsvæd Sø og 8 i Lyngby Sø) , som vil blive markeret med flag og bøjer. Undersøgelsen vil vare 2-3 dage i hver sø. Vedhæftet kort over garnenes placering (de grønne). Vi håber ikke undersøgelserne vil være til gene for søernes brugere.

Venlig Hilsen

Jens Peter Müller

Fiskeøkologisk Laboratorium

 

Lyngby kort med markeringer