Bemærk! Stationen bliver nedlagt inden udgangen af 2020

Se nærmere HER

I Helsingør Nordhavn har LF 1 båd.

Båden ligger ved bro nr. 9 – plads 43.

Anker, benzintank og rapportbog er placeret i stuverummet, hvor der samtidig er en vejledning i hvordan man betjener motoren.

Der må under ingen omstændigheder tilsluttes hverken ekkolod, navigator eller andet elektrisk udstyr til batteriet.

 

Inspektør: Jens Bossen 61 26 49 19
Opsynsmand: Samme

 

 

IMG_0267
Båd 96 ligger ved bro 9 plads 43.

 

 

Specielle forhold:

Vær opmærksom på at strømmen i den nordlige del af Øresund i perioder ofte er nordgående og samtidig kan være meget stærk. Sejl derfor ikke ud hvis vejret er dårlig eller usigtbart, og husk at medbringe tilstrækkeligt med benzin, så man ikke løber tør.

Bemærk der er hastighedsbegrænsning i havnen på max. 2 knob.

Det anbefales, at man altid iført redningsvest eller flydedragt.

Motorvejledning: Billederne er kun vejledende !!

 

Rød nøgle

Husk inden du starter!

Åben luftskruen på tanken og tilslut benzinslangen til motoren.

Pump bolden på benzinslangen til den bliver hård.

  •  Tilslut strømmen til motoren ved at isætte den grønne plastnøgle i hovedafbryderen og drej nøglen til lodret stilling.
Motorvejledning LF Helsingør IMG_0143
  • Gas/gear håndtaget stilles lodret (neutral), derefter løftes det lille håndtag oven på boksen til ca. 45 grader. Derved gives der ekstra gas i neutral stilling, således at motoren starter nemmere.

OBS! Håndtaget lægges ned før motoren sættes i gear.

 Startnøgle
  • Isæt startnøglen i låsen og anbring den sorte plastgaffel i stopknappen. Drej startnøglen til lodret stilling, drej nøglen mod højre så motoren tørnes – slip nøglen når motoren starter. 

OBS! Motoren har automat chokerfunktion.

IMG_0254[1] Til sidst! Husk at låse båden op, og når man er tilbage – at låse båden fast, som vist på billedet.

Motorvejledning i pdf-format, som med fordel kan udskrives og medbringes: Motorvejledning LF Helsingør

Link til Helsingør Nordhavns hjemmeside med blandt andet kort over havnen.

Kørselsvejledning:

Når man kommer til Helsingør køres ud mod Kronborg. Ved den store parkeringsplads drejes til venstre ad Strandpromenaden. Cirka 200 meter længere fremme ligger der på højre side en parkeringsplads (Den brede midtermole – Nordhavnsvej). Her kan man parkere. Bro nr. 9 ligger på venstre side af midtermolen.

Parkeringsregler på havneområdet:

Der må kun parkeres inden for de afmærkede parkeringsbåse i perioden fra 1. april til 30. november. Parkeres der uden for parkeringsbåsene  kan det medføre, at bilen bliver pålagt en parkeringsafgift.

I vinterhalvåret fra 1. december til 31. marts er det tilladt at parkere mellem bådrækkerne på Søndre Mole og på parkeringspladsen ved Øresundsakvariet.

Link til Google Map