I Helsingør Nordhavn har LF 2 både.

Bådene ligger ved bro nr. 9 – plads 40 og 43.

Anker, benzintank og rapportbøger er placeret i stuverummet, hvor der samtidig er en vejledning i hvordan man betjener motoren.

Der må under ingen omstændigheder tilsluttes hverken ekkolod, navigator eller andet elektrisk udstyr til batteriet.

 

Inspektør: Jens Bossen 61 26 49 19
Opsynsmand: Samme

 

Helsingør båden
Båd 95 ligger ved bro nr. 9 . plads 40.

 

IMG_0267
Båd 96 ligger ved bro 9 plads 43.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specielle forhold:

Vær opmærksom på at strømmen i den nordlige del af Øresund i perioder ofte er nordgående og samtidig kan være meget stærk. Sejl derfor ikke ud hvis vejret er dårlig eller usigtbart, og husk at medbringe tilstrækkeligt med benzin, så man ikke løber tør.

Bemærk der er hastighedsbegrænsning i havnen på max. 2 knob.

Det anbefales, at man altid iført redningsvest eller flydedragt.

Motorvejledning:

 

Rød nøgle

Husk inden du starter!

Åben luftskruen på tanken og tilslut benzinslangen til motoren.

Pump bolden på benzinslangen til den bliver hård.

  •  Tilslut strømmen til motoren ved at isætte den røde plastnøgle i hovedafbryderen og drej nøglen til lodret stilling.
Motorvejledning LF Helsingør IMG_0143
  • Gas/gear håndtaget stilles lodret (neutral), derefter løftes det lille håndtag oven på boksen til ca. 45 grader. Derved gives der ekstra gas i neutral stilling, således at motoren starter nemmere.

OBS! Håndtaget lægges ned før motoren sættes i gear.

 Startnøgle
  • Isæt startnøglen i låsen og anbring den sorte plastgaffel i stopknappen. Drej startnøglen til lodret stilling, tryk ind på nøglen (chokerfunktion) og drej nøglen mod højre så motoren tørnes – slip nøglen når motoren starter. Gentag eventuelt chokerfunktionen ved yderligere tryk på nøglen – efter behov hvis motoren er ved at gå ud.

OBS! Chokerfunktionen anvendes kun ved kold motor.

IMG_0254[1] Til sidst! Husk at låse båden op, og når man er tilbage – at låse båden fast, som vist på billedet.

Motorvejledning i pdf-format, som med fordel kan udskrives og medbringes: Motorvejledning LF Helsingør

Link til Helsingør Nordhavns hjemmeside med blandt andet kort over havnen.

Kørselsvejledning:

Når man kommer til Helsingør køres ud mod Kronborg. Ved den store parkeringsplads drejes til venstre ad Strandpromenaden. Cirka 200 meter længere fremme ligger der på højre side en parkeringsplads (Den brede midtermole – Nordhavnsvej). Her kan man parkere. Bro nr. 9 ligger på venstre side af midtermolen.

Link til Google Map