I Rungsted Havn har LF  2 både.

Bådene ligger ved bro nr. 1 – plads 14 og 15. Placeringen fremgår af nedenstående kort. Den røde ovale ring.

 

Inspektør: Mikkel Laursen Tlf. 20 74 71 19
Opsynsmand: Bent F. Laursen Tlf. 51 59 70 10

Båd nr. 97

Der er 2 stuverum i båden. I det aflåste stuverum agter er placeret benzintank, batteri, el-nøgle samt rapportbogen. I det andet uaflåste stuverum er ankeret placeret.

Båd nr. 95

Der er 2 stuverum i båden. I det aflåste stuverum agter bag styrepulten er placeret benzintank, batteri, kompas, el-nøgle samt rapportbogen. I stævnen findes et uaflåst stuverum, hvor ankeret er placeret.

Der må under ingen omstændigheder tilsluttes hverken ekkolod, navigator eller andet elektrisk udstyr til batteriet.

Specielle forhold:

Vær opmærksom på at Øresund er et stærkt trafikeret farvand. Sejl derfor ikke ud hvis vejret er dårligt eller usigtbart og husk at medbringe tilstrækkelig med benzin, så man ikke løber tør. Husk også at vinden ofte er i vest, så selvom det fra land ser fredeligt ud, så kan der længere ude godt være større bølger.

Det anbefales, at man altid er iført redningsvest eller flydedragt.

Benzin skal selv medbringes benzin (oktan 95), og den skal være blyfri.

Motorerne efterlades efter brug altid med motorbenet lodret i vandet.

Bemærk der er en hastighedsbegrænsning i havnen på max. 3 knob

Kørselsvejledning:

Når man kommer til Rungsted Havn, køres der ned mod strandpromenaden. Så snart det er muligt drejes der til højre mod slæbestedet. I sommerhalvåret er området på højre hånd fri for både og anvendes til parkeringsplads. Alternativt kan man følge vejen ned langs strandpromenaden. For enden af denne er der også mulighed for parkering. Bådene ligger ved bro nr. 1.  Den bro der ligger nærmest Rungsted Strandvej.

Link til Google Map

Motorvejledning:

Husk inden man starter båden, at åbne for  luftskruen på tanken og tilslut benzinslangen til motoren. Pump bolden på benzinslangen til den bliver hård.

  1. Tilslut strømmen til motoren ved at sætte den grønne plastnøgle i hovedafbryderen og drej nøglen til lodret stilling.
  2. Gas/gear håndtaget stilles i lodret position (neutral).  Derefter løftes det lille håndtage ovenpå boksen til cirka 45 grader. Derved gives der ekstra gas i neutral stilling, således at motoren starter lettere.    Bemærk: Det lille håndtag lægges ned før motoren sættes i gear.
  3. Sæt startnøglen i tændingslåsen og anbring den sorte pladsgaffe i stopknappen. Drej startnøglen til lodret stilling. Tryk ind på nøglen (choker) og drejnøglen mod højre, så motoren tørnes. Nøglen slippes, når motoren starter. Chokeren kan genaktiveres efter behov. Bemærk: Chokeren anvendes kun ved kold motorstart.

 

Rungsted Havn har en hjemmeside hvor man kan læse mere om forholdene på havnen. KLIK HER

Hvis uheldet er ude, er LF er medlem af Dansk Søredningsselskab. Se mere. KLIK HER