Bemærk! Stationen nedlægges inden udgangen af 2020

Se nærmere HER

Ved Stege Nor (areal ca. 500 ha. max. dybde ca. 3 meter) har LF 2 bådpladser.

Anker og rapportbog er placeret i stangkassen, der er placeret på østgavlen af dykkernes røde hus, som ligger på højre side af Fiskerstræde næsten overfor bådene.

BEMÆRK! DER ER INGEN FASTMONTEREDE MOTORER PÅ BÅDENE.

Inspektør og opsynsmand: Rasmus Damsgaard Rye Petersen Tlf. 22 84 40 13

Fiskeriet:

Stege Nor er først og fremmest kendt for sin store bestand af brakvandsgedder. Der er også en god bestand af aborrer. Bemærk at fiskeriet er ”cacth & release” og omfattet af særlige regler som skal iagttages. Reglerne findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

StegeNor_kort

Geodatastyrelsen © 

Specielle forhold:

Bundforholdene består primært sand og mudder, og visse steder kan der være meget lavt. Man skal derfor være opmærksom på dybden, når man sejler med motor. Omkring Maglegrund er der mange store sten. Så pas på.

I kanalen kan strømmen til tider være stærk, hvorfor bådene skal fortøjes forsvarligt.

Kørselsvejledning:

Kør af vej 59 mod Stege. Lige før broen over Stege Havn drejes til højre ved Superbrugsen ad Fiskerstræde. Kør ca. 100 meter frem og parker mod kanalen. Bådene ligger ved pladserne 154 og 155.

Link til Google

Både:

Se i bådoversigten hvilke både, der er til rådighed.

Stege Nor 003
Bådene ved Stege Nor.

Stege-Nor-4-400x300
Havnen set fra broen. Bådene er placeret ved stolperne. Der skal fortøjres forsvarligt, da der er strøm i kanalen.