Inspektør og opsynsmand: Rasmus Ingemann Tlf. 22 28 30 77

Kørselsvejledning

Der køres ad Skelbyvej, der forbinder Sorø og Næstved. Drej fra ad Næsbyvej. Næsbyvej danner et U på Skelbyvej. I bunden af U`et drejes ad Næsbyholm Allé, som er en grusvej. Fortsæt ad grusvejen forbi Næsbyholm Slot. Når bygningerne ophører på venstre hånd, deler vejen sig i to. Drej til højre ad Skovridervej, trods indkørsel forbudt skiltet. Fortsæt gennem skoven til søen skimtes på venstre hånd. Drej derefter til venstre ad mindre skovvej ned mod søen. Følg vejen venstre om med søen på din højre hånd forbi kanopladsen. Stationen ligger cirka 200 meter længere fremme. Der parkeres hensigtsmæssigt i skoven, så andre brugere af stationen kan komme uhindret til og fra.

Link til Google map

Stangkassen findes ca. 30 meter fra båden. Gå tilbage langs vandet, med søen på venstre side. Rapportbogen er i en metalkasse på en pæl mærket LF.

Bemærk!

Vær opmærksom på at området omkring stationen benyttes af kanosejlere, så der kan forekomme efterladenskaber i form af store sten og grene på vejen. Der skal køres forsigtigt og med omtanke på hele strækket. Der er store chancer for rige dyre og naturoplevelser igennem skoven.

Området vil i perioder af jagtsæsonen være afspærret, hvorfor båden vil være spærret.

Båden ligger for svaj. Med fordel kan man benytte waders eller skridtstøvler, da man ved lidt bølger kan risikere at få en “skylle” i støvlen.

Se i Bådoversigt hvilke både der er til rådighed på søen.

Klik på billederne for at se i større format.