Forbedrede tilkørselforhold ved Tystrup

Tilkørselsforholdene er forbedret ved Tystrup Sø. Det er nu tilladt at køre ned af markvejen, så langt som man nu lyster. Dog kun til det blå reb, der er udspændt mellem 2 pæle. Her kan man læsse af og som noget nyt, er der placeret en lille vogn ved stationen så man kan køre sit grej det sidste stykke. Husk at sætte vognen på plads igen og låse den fast til kassen!

Der må ikke parkeres ved snoren, og efter aflæsning skal man parkere det sædvanlige sted oppe ved vejen. Det indskærpes, at der er foreløbig kun tale om en forsøgsordning og misbrug vil medføre at ordningen ophører.

 

Hertil og ikke længere, men så er man også meget tæt på. Husk at det kun gælder af- og pålæsning. Ikke parkering.
Hertil og ikke længere, men så er man også meget tæt på. Husk at det kun gælder af- og pålæsning. Ikke parkering.