Forsøg med nye regler ved Furesøkonkurrencen.

Furesøen på en fortryllende sommermorgen. Vi håber på godt vejr til konkurrencen,

Der har gennem de seneste år været ønsker fremme om at ændre reglerne ved Furesøkonkurrencen, således at der blev mulighed for at genudsætte fiskene.

Lystfiskeriforeningen er en bredt favnende forening, og bestyrelsen vil naturligvis gerne forsøge at imødekomme så mange medlemmers ønsker som muligt. Reglerne er derfor blevet tilpasset således, at der nu både er mulighed for at ”genudsætte” og for at ”slå på panden”, i de tilfælde hvor man ønsker at hjemtage fangsten.

Der har været mange forhold at tage hensyn til ved udarbejdelsen af de nye regler, der i første omgang skal betragtes som en forsøgsordning. Ud fra de erfaringer vi gør os, kan reglerne naturligvis tilpasses, som de er blevet gennem konkurrencens over 90 års lange historie.

Samtlige deltagere opfordres til at sætte sig ind i de nye regler og desuden huske på, at vi alle er forskellige med hensyn til hvordan vi fisker. Så uanset om vi ”genudsætter” eller ”slår på panden”, så skal fisken behandles på en etisk forsvarlig måde, hvor den lider mindst mulig overlast. Det vil sige at genudsætning skal ske meget hurtigt, og ved hjemtagelse af fangsten, en hurtig human aflivning.

Sidst, men ikke mindst håber vi at se så mange medlemmer som det er muligt, antallet af både taget i betragtning, da Furesøkonkurrencen er den dag på året, hvor der er lejlighed til at træffe andre medlemmer. Både i fiskemæssigt, men ikke mindst i selskabeligt lag.