Fredningszonen på Søndersø

Lystfiskeriforeningen har desværre igen i år fået en henvendelse fra en borger i Furesø Kommune, som har konstateret, at der har foregået fiskeri i fredningszonen.

Borgeren har fremsendt fotodokumentation, som vi skal have gransket nærmere for at finde ud af, hvem der har overtråd forbuddet.

Vi skal derfor atter indskærpe, at der ikke må fiskes i fredningszonen før 1. august. Konstaterer bestyrelsen, at nogle medlemmer fisker ulovligt, kan det medføre karantæne.

På kortet nedenfor kan I se zonen. Der er udlagt bøjer, men de kan have flyttet sig under vinterens isdække. Det betyder derfor, at man ikke skal tage bøjernes placering som en rettesnor for fredningszonens grænse. Brug i stedet kortet. Det burde være nemt at finde ud af.

Husk derfor at overholde zonen, og hvis I ser nogle der fisker ulovligt, så få dem på rette vej.

Bestyrelsen.

Skriv et svar