Fredningszoner efter geddefredningen

Nu er geddefredningen ophørt, men sandarten er fortsat fredet, og der er yderligere at forholde sig til for de ivrige LF’ere….

 

Husk at der på visse søer gælder særlige regler for hvor du må fiske.

Se mere her: https://lystfiskeriforeningen.dk/fiskevande/

 

Dette skyldes både vores aftaler med lodsejere, men også lokale naturbeskyttelseshensyn.

 

Formand Anders Vernersen kunne ved selvsyn se en båd fra anden fiskeklub i det forbudte område på Søndersø lørdag d. 2. maj!

Senere samme dag modtog vi en telefonisk klage fra Furesø kommune vedr. samme forhold.

 

Det siger sig selv at det ikke er i LF’s interesse at sådanne tvister opstår, og bestyrelsen ser meget alvorligt på at vore regler som findes i Reglementet, samt lokale regler ude ved fiskevandene overholdes. Alt dette er beskrevet på LF’s hjemmeside.

 

Hvis du er i tvivl så kontakt bestyrelsen.