Fremtidig kontingentopkrævning

Som det vil være de fleste medlemmer af foreningen bekendt, blev det på den sidste generalforsamling vedtaget, at kontingentet for fremtiden skal opkræves for hele året på en gang. Dette gælder dog ikke for medlemmer, der opkræves via betalingsservice. Her vil opkrævning stadig ske primo marts og primo juli.

De medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice primo januar 2012, vil umiddelbart derefter modtage en opkrævning i lighed med tidligere med betalingsfrist 1. marts. Du vil have mulighed for at tilmelde dig betalingsservice i perioden frem til den 25. januar 2012.

Tilmelding til betalingsservice sker i din bank og bedes udfyldt således:

Eksempel: Medlem nr. 28

Kundenr. er: 28000 PBS.nr. er: 03786005 Deb.gr.nr. er: 00001

Der skal i kundenr. hos Nets være 3 cifre efter komma / punktum i dit medlemsnummer hos LF.

Eksempler: “4.1” er = med “4100”, “28.2” er = med “28200” og “403,96” er = med “403960”.