Furesøens iltanlæg skal renses!

I perioden 7. til 17. maj bliver der foretaget rensning og eftersyn af iltanlægget.

Iltningen sker som bekendt på søens dybeste steder, hvorfor det ikke skulle opstå problemer med hensyn til fiskeriet. Der en i forvejen i forbudszone på 150 meter fra området. Mens arbejdet står på, vil området være behørig afmærket, så man ikke kommer i tvivl om hvor der arbejdes.

Det henstilles til medlemmerne at udvise fornødent hensyn.

Iltanlægget i den dejlige Furesø skal renses og efterses. Udvis hensyn.
Iltanlægget i den dejlige Furesø skal renses og efterses. Udvis hensyn.