Geddefangster på Esrum Sø over 60 år.

Teunis Jansen fra DTU-Aqua har skrevet en videnskabelig artikel over geddefangsterne på Esrum Sø gennem de seneste 60 år. Lystfiskeriforeningen har bl.a. bidraget med oplysninger om fangsterne via vores rapportbøger, så de anstrengelser vi har med at indføre fangsten, når fiskelykken har ramt, kan altså benyttes til noget brugbart.

Artiklen er trykt i martsnummeret af “Fisheries Ecology and Management”. Den er udgivet på engelsk, men Teunis Jansen har lovet at skrive en mere ”populær” version til Lystfiskeri-Tidende. Den vil blive bragt på et senere tidspunkt.

Kan man ikke vente, er artiklen vedhæftet her.

Esrum rapport