Generalforsamling

Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2015

 

Torsdag den 19. marts kl.20.30 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på:

Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby

med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent,
  1. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2014. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemskab,
  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse,
  1. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2015 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.
  1. Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremsætter forlag om eksklusion af et medlem.

Forslaget i sin helhed fremgår af nedenstående.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Efter tur afgår Bent Frøslee Laursen, Henrik Bahrenscheer, Signe Boes og Steen Lyngsø.

  1. Valg af suppleanter.
  1. Valg af revisorer.
  1. Eventuelt.

Klokken 18.30 holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 150 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest torsdag den 12. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 

Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

 

Vel mødt.

 

Bestyrelsens forslag om suspension af Mogens Seierøes medlemsret i Lystfiskeriforeningen.

Brev afsendt til Mogens Seierøe:

Foreningens bestyrelse har 30. september 2014 behandlet din adfærd og besluttet at din medlemsret i Lystfiskeriforeningen indstilles til suspension.

Dette som følge af dine gentagne overtrædelser af foreningens reglement, specielt; manglende reservation af natlogi, orden og renlighed samt manglende iagttagelse af forsigtighed ved brug af åben ild. Endvidere at du ikke ubetinget har efterkommet inspektørernes ordre og anvisninger.

Bestyrelsen har besluttet følgende skridt:

– at du fra 30. september 2014 er meddelt karantæne fra brug af stationer og både, frem til generalforsamlingen 19. marts 2015.

– at du gives muligheden for selv at melde dig ud af Lystfiskeriforeningen, senest inden 31. december 2014. Din udmeldelse bedes indgivet skriftligt eller telefonisk til foreningens kasserer.

– at du, såfremt du ikke selv udmelder dig, vil blive indstillet til eksklusion på generalforsamlingen 2015, i overensstemmelse med foreningens love § 5 stykke 2.

Eventuel anke over bestyrelsens beslutning bedes fremført skriftligt og stilet til Formanden inden 31. oktober 2014.

 

Med venlig hilsen,

Pbv:

Bent F. Laursen