Generalforsamlingen udsættes på ubestemt tid

På grund af situationen omkring Corona virussens hastige spredning samt Folketingets og Regeringens anbefalinger af hvor mange personer, der maksimalt bør forsamles, har bestyrelsen besluttet at udsætte Lystfiskeriforeningens ordinære generalforsamling, som var planlagt til afholdelse d. 26. marts.

Det er selvfølgelig beklageligt, men Lystfiskeriforeningen har både en samfundsmæssig forpligtelse og et ansvar overfor medlemmerne om at reducere risikoen ved smittefaren, som vi ikke må sidde overhørig.

Generalforsamlingen vil blive afholdt snarest muligt efter, at anbefalinger og eventuelle yderligere restriktioner omkring større forsamlinger ophæves.

Hvor den udsatte generalforsamling eventuelt kan afholdes, afhænger naturligvis af, hvor det er muligt at skaffe et lokale af passende størrelse. Når datoen er fundet, vil en ny indkaldelse blive offentliggjort alene på hjemmesiden, jfr. vedtægternes § 13, stk. 1.

Frem til generalforsamlingen vil den nuværende bestyrelse stå for foreningens daglige drift, som indtil videre ikke berøres. Det vil sige: Det er fortsat muligt at booke både, ligesom alt andet dagligt virke fortsætter som hidtil.

Lystfiskeriforeningens bestyrelse