Glædelig jul!

Året i Lystfiskeriforeningen har som sædvanlig været et travlt ét af slagsen. Vi har både fået ny formand og ny kasserer, så på det administrative plan har det været et travlt år. Samtidig fortsætter arbejdet at holde foreningens standard på et topniveau. Det kan kun gøres med hjælp fra de mange frivillige hænder, som hver dag året rundt er med at til holde foreningen kørende og sørge for at dagligdagen fungerer rundt omkring på stationerne. Det er den store “tavse hær”, som vi alle skylder en stor tak for en ugennyttig indsats. Det er desværre en mangelvare, så det er bestyrelsens juleønske at endnu flere vil lade sig indrullere sig i denne “hær”.

I det nye fiskeår indføres et nyt bookingsystem, da det nuværende desværre ikke lever op til den gældende lovgivning på området. Det nye system forventes igangsat ved indgangen til den nye sæson, hvilket vil sige omkring 1. april 2018.  Indtil videre kører det nuværende bookingsystem gennem hele vintersæsonen, og vi vender tilbage med en mere udførlig instruktion, når det nye system igangsættes.

Med håb om at fiskesæsonen måske bliver bare en lille smule bedre, og fiskene er vokset bare nogle få hundrede gram eller kilo ønsker bestyrelsen i Lystfiskeriforeningen samtlige medlemmer og deres familier en rigtig glædelig juli samt et godt og lykkebringende nytår.

Skriv et svar