Gyrstinge Sø – kode til led!

Gyrstinge Sø har igennem en længere periode været lukket p.g.a vandstandsænkningen. Det har derfor været umuligt at komme ud, hvilket naturligvis har været til irritation for os alle.

Det undersøges i øjeblikket om det er muligt at finde en eller anden løsning på problemet, således at vores medlemmer atter kan benytte faciliteterne på den dejlige sø. En løsning skal naturligvis være forsvarlig, således at bådene ikke lider overlast. Samtidig skal tilgangen til bådene være overkommelig. En svær kombination, men det skal jo også være sjovt at tage på fisketur og ikke et større fysisk arbejde. Som nævnt, der arbejdes på sagen, men medlemmerne bedes væbne sig med en smule tålmodighed.

Har man været forbi Gyrstinge og St. Bøgeskov vil man have konstateret, at adgangen til skoven er blevet lukket med et led med en kodelås.  For at komme frem til Kildehuset, skal man kende koden til denne lås og den finder man i bookningen under Gyrstinge Sø.

Det skal understreges, at koden er fortrolig. Den må ikke videregives til uvedkommende og må kun bruges at personer, der har lovligt ærinde i skoven. Det vil side LF-medlemmer, der skal på fisketur.