Gyrstinge station er lukket

Hvis medlemmerne har været inde i bådprotokollen og forsøgt at tegne båd på Gyrstinge sø, vil de have konstateret, at det ikke er muligt.

Årsagen er, at vandstanden er faldet så meget i forbindelse med den planlagte vandsænkning, at havnen er tørlagt. Bådudvalget har været nede for at se på mulighederne for at lægge nogle både for svaj, men det var ikke umiddelbart ikke muligt uden et større arbejde. I stedet har man af hensyn til materiellet valgt at lukke stationen for resten af året. Det forventes, at der ved sæsonstart, er fundet en midlertidig løsning, mens vi venter på en yderligere sænkning af vandstanden.

Gyrstinge sø, anno 1960, da vandstanden havde sit naturlige leje og søen var et rent eldorado med sivbræmmer, åkander og lurende gedder i rørskoven. Forhåbentlig vender de tider tilbage om nogle år.