Byggeriet snart færdigt i Holte

Byggeriet på Holte stationen nærmer sig hastig sin afslutning. Der mangler kun nogle få arbejder før byggeriet er næsten  helt færdigt. Dog må vi væbne os med lidt tålmodighed med hensyn til maling af bygningerne, da det først sker i september måned. Det sker for at bygningerne kan få tid til at ”sætte sig”, da træ jo er et levende materiale.

Onsdag d. 4. juli afholdt foreningens såkaldte ”Fønix-udvalg” møde med entreprenøren for Møn-Huset, Bent Lykke, hvor de sidste detaljer blev aftalt. Faktisk var det meningen, at afleveringen skulle ske fredag, men da vi kiggede i kalenderen og så at det var fredag d. 13., blev der hurtig enighed om det nok ikke var den optimale dato.

Efter afleveringen vil der dog stadig mangle nogle arbejder på grunden, som bliver udført senere på måneden eller primo august. Blandt andet tapper til terrassen og skabshuset, men det er på plads inden lørdag d. 11. august, hvor vi afholder indvielse. Se i øvrigt under ”Opslag” på hjemmesiden hvor et nærmere program fremgår.

Med hensyn til tildeling af skabe til de ”skabsløse”, så vil I blive kontaktet af Poul Hansen, når der bliver adgang til det nye hus. I behøver ikke at rykke. Poul har styr på hvem der skal have skabe, men der er ting som skal klares, hvorfor lidt tålmodighed vil være ønskeligt.

Sidst men ikke mindst så husk at rundkaste oplysningen til de medlemmerne som du ved ikke har internetadgang, da næste nummer af Lystfiskeri-Tidende først udkommer i september.

Fønix-udvalget holdt møde d. 4. juli. Fra venstre entreprenøren Bent Lykke, Per Ekstrøm og med ryggen til Poul Hansen. Fra højre længst væk Ulf Hansen, Henrik Bahrenscheer og forrest Lars Kjems. Gert Bendix var desværre forhindret.