Holte station – Nu sker der noget!

Det som alle LF´ere gennem mange måneder har ventet på, er nu gået i gang. Genopbygningen af Holte Station. Det såkaldte ”Fønix-udvalg” har arbejdet ihærdigt gennem det seneste halve år med både forsikringsselskab, kommune og entreprenør. Specielt overinspektøren har haft travlt projektet, for resten af LF er jo ikke gået i stå, mens der har været arbejdet på sagen.

Både Rudersdal Kommune og vores forsikringsselskab Codan har været utroligt imødekommende, og det har resulteret i, at vi har indgået en kontrakt med ”Møn-Huset” om opførelse af et helt nyt hus med tilhørende skabshus. Det forventes derfor, at de ”skabsløse” indenfor en rimelig tidshorisont igen får adgang til eget skab. Bestyrelsen nærer et forfængeligt håb om eventuelt at kunne indvie det helt nye anlæg i forbindelse med Furesøkonkurrencen. Så lørdag d. 9 juni er der måske indvielse.

Selve rydningen gik i gang fredag d. 17. februar, hvor store maskiner fjernede de sidste rester fra branden. Et par uger for inden havde vores lokale” portsnedker” Kim Jensen nedtaget den flotte port for at entreprenøren bedre kan komme til, samt naturligvis for at skåne det flotte indgangsparti for overlast. Det skal op igen, så ingen fremover er i tvivl om, at her bor LF
Stationens trofaste og allestedsnærværende inspektør, Poul Hansen, der også har haft sine udfordringer i forbindelsen med branden, var naturligvis på pletten og forevigede da rydningen gik i gang. Jeg tror alle kan glæde sig til det færdige resultat.