Holte station – seneste nyt

Afleveringsforretningen er udskudt til tirsdag d. 31. juli.

Desværre når vi ikke at afholde afleveringsforretning på byggeriet i morgen torsdag d. 12. juli.

Gulvet skal lakeres og ferien står for døren. Både håndværkere, entreprenør og ikke mindst medlemmer af Fønix-udvalget står på tærsklen til sommerferien. Derfor udskydes afleveringsforretningen nogle uger. Det giver samtidig håndværkerne mulighed for lige at få det sidste på plads uden hastværk.

Med hensyn til skabshuset, så forventes dette at kunne tages i brug inden denne dato, hvorfor de ”skabsløse”, som tidligere meddelt, indenfor kort tid vil blive kontaktet af inspektøren Poul Hansen.

Sidst men ikke mindst, så husk den officielle indvielsesdag d. 11. august. Se under opslag på hjemmesiden.

Så er byggeriet ved at være færdigt. Afleveringsforretningen er aftalt til d. 31. juli. Som det fremgår har vi virkelig noget at se frem til.