Holte stationen er “spærret” inde.

Vejlesøvej er spærret for gennemkørsel mellem viadukten ved tog-stationen og viadukten ved Dronninggårds Allé frem til 5. december.

Vi er ikke blevet orienteret om den planlagte spærring, men undersøger sagen.

Det er en solid spærring, som er sat op.
Det er en solid spærring, som er sat op.