Husk affaldet i Gyrstinge!

Ringsted Kommune har indført affaldssortering i hele det område som blandt andet omfatter “Kildehuset”. Lystfiskeriforeningen er imidleretid ikke omfattet ordningen, hvorfor medlemmerne selv skal bortskaffe alt affald.

Du skal derfor tage alt affald tages med, når du forflader stationen. Anbefalingen er, at du medbringer en stor plastiksæk til affald og selv bortskaffer dette hjemme i egen affaldsordning, hvis du har et længere ophold. Affaldet fra dagsture kan sædvanligvis rummes i fisketasken, så det burde heller ikke være noget problem.

Gør inspektøren glad – husk at tage dit affald med retur!